Midtjyske Jernbaner A/S

plus

Midtjyske Jernbaner består i dag af den tidligere privatbane, Lemvigbanen. På det rullende materiel anvendes forkortelsen Mjba

Midtjyske Jernbaner ejes af Midttrafik, Lemvig Kommune, Holstebro Kommune samt en del små private aktionærer. Midttrafik har aktiemajoriteten i selskabet. Vi har et topmotiveret personale på 27, alle med relevante uddannelser inden for hver deres felt. Det fælles mål for alle er, at den daglige trafik køres så sikkert og præcist som muligt, og at vore kunder oplever en god service og en tryg rejse. Sammenlignet med andre jernbaneselskaber, ligger Midtjyske Jernbaner på alle punkter blandt de bedste i Danmark, og er samtidig en af de billigst drevne jernbaner i Danmark.

Historien om Midtjyske Jernbaner

Midtjyske Jernbaner opstod i 2008, efter en fusion mellem Lemvigbanen og Odderbanen. Grundlaget for fusionen var, blandt andet, et ønske om en større jernbanevirksomhed, så virksomheden bedre kunne håndtere de stigende jernbanesikkerhedsmæssige krav. Sikkerhedsregler harmoniseres over hele Europa, og i den forbindelse stilles der større og større krav til sikkerheden ved jernbanedrift.

Efter nogle år blev det besluttet, at der skulle være samdrift mellem Odderbanen og Grenåbanen, hvilket i december 2012 betød, at DSB overtog driften også på Odderbanen.

Da Danmarks første letbane kom på tegnebrættet, var det oplagt at tage Odderbanen med her. Dermed er Odderbanens infrastruktur pr. 1. september 2016 overgået til Aarhus Letbane.

Person- og godstransport

På strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn har der kørt persontog i over 100 år. Foruden persontrafik køres der også gods. Midtjyske Jernbaners skinnenet er stadig i rigtig god stand, men indenfor 10-15 år må en sporfornyelse påregnes. 

Opfylder alle krav til sikkerhed

Midtjyske Jernbaners sikringsanlæg er fuldt udbygget og opfylder tidens krav. Midtjyske Jernbaners materiel på Lemvigbanen er af ældre dato. De første Y-tog blev leveret i tresserne og de sidste i firserne. Midtjyske Jernbaner er en virksomhed, som i vid udstrækning gør brug af moderne teknologi. Vores fokus på sikkerhed og anvendelsen af ny teknologi betyder bl.a., at vores passagerer kan forvente en sikker og tryg rejse.

Fremtiden

Fremtiden for Midtjyske Jernbaner byder på nye udfordringer på flere måder:
- Fortsat øgede jernbanesikkerhedsmæssige krav
- Nyt materiel
- Nye billetsystemer
- Fortsat udvikling i passagerantal og godsmængder
- Fortsat opretholdelse af høj sikkerhed, service, troværdighed og præcision